Linh mục – Người loan báo niềm vui

Linh mục – Người loan báo niềm vui

LINH MỤC – NGƯỜI LOAN BÁO NIỀM VUI WHĐ (6.8.2021) – Đất nước Việt Nam chúng ta đang phải đối diện với cơn đại dịch Covid-19 đợt thứ tư. Hi

Xem tin

Linh mục trao gì cho dân chúng?

Linh mục trao gì cho dân chúng?

LINH MỤC TRAO GÌ CHO DÂN CHÚNG? WGPKT (24.7.2021) – Trong sa mạc, ông Mô sê lại bị dân ta thán vì thiếu thốn lương thực, ông kêu xin Chúa, và Ch

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.