Kitô hữu tại Ai Cập còn gặp khó khăn

Kitô hữu tại Ai Cập còn gặp khó khăn

Kitô hữu tại Ai Cập còn gặp khó khăn  *** Mặc dù chính phủ Ai Cập đã mở tiến trình công nhận các thánh đường Kitô như nơi thờ phượng, tại nhiều nơi cá

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý