Hướng về Quê Trời

Hướng về Quê Trời

Hướng về Quê Trời Con người được định nghĩa như: “Đầu đội trời, chân đạp đất”. Qua cái nhìn này, chúng ta hiện hữu trên trần gian như gạch nối giữa đấ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý