Họp mặt Liên Tu sĩ VN tại Rôma

Họp mặt Liên Tu sĩ VN tại Rôma

Họp mặt Liên Tu sĩ VN tại Rôma WHĐ- Trưa 21/10/2018, ngày Khánh nhật Truyền giáo, Liên Tu sĩ Việt Nam tại Rôma đã tổ chức buổi họp mặt đầu năm học 201

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý