30.11.2018 – Thánh Anrê Tông đồ

30.11.2018 – Thánh Anrê Tông đồ

30.11.2018 – Thánh Anrê Tông đồ Hãy đi theo tôi PHÚC ÂM: Mt 4, 18-22 “Các ông bỏ lưới mà đi theo Người”. Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý