Ngày 07.3 Thánh PERPÊTUA Và PHÊLIXIA

Ngày 07.3 Thánh PERPÊTUA Và PHÊLIXIA

Ngày 07.3: Thánh PERPÊTUA Và PHÊLIXIA Tử đạo (thế kỷ III) *** Perpêtua và Phêlixita, cùng với các bạn chịu chết với các Ngài năm 203 tại Carthage, là

Xem tin

Ngày 30.01: Thánh Tôma Khuông

Ngày 30 tháng 01 Thánh Tôma KHUÔNG Linh mục dòng ba Đaminh – (1780-1860) Vì Chúa bỏ vinh sang Đọc lịch sử Giáo Hội, chúng ta thấy không lạ gì mẫ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý