GIÁO XỨ XUÂN TRƯỜNG

GIÁO XỨ XUÂN TRƯỜNG

GIÁO XỨ XUÂN TRƯỜNG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Vào năm 1984, có khoảng 30 gia đình Công Giáo từ giáo phận Vinh đến lập nghiệp tại đây, được

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.