GIÁO XỨ XUÂN NGỌC

GIÁO XỨ XUÂN NGỌC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Sau tháng 04.1975, một số người Công Giáo cùng với dân chúng từ khắp nơi về đây phá rừng, vỡ đất khai hoang lập

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.