GIÁO XỨ THỦY GIANG

GIÁO XỨ THỦY GIANG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Năm 1954, nhiều di dân từ miền Bắc vào đã chọn nơi này làm chốn định cư, và được chia ra thành 2 điểm: Rạch Dừa

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý