GIÁO XỨ QUẢNG THÀNH

GIÁO XỨ QUẢNG THÀNH

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Trước năm 1975, nơi đây còn là vùng đồi núi hoang vu với tên gọi Tầm Bó bởi nằm giữa hai con suối Tầm Bó và Gia

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.