GIÁO XỨ PHƯỚC TỈNH

GIÁO XỨ PHƯỚC TỈNH

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Năm 1954, một số dân vùng biển từ Bùi Chu di cư vào Nam và định cư trên các vùng Bời Lời, Tây Ninh, Hố Nai

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.