GIÁO XỨ PHƯỚC THÀNH

GIÁO XỨ PHƯỚC THÀNH

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Năm 1955. Cha Hilariô Nguyễn Khắc Thuận dẫn khoảng 1.700 giáo dân thuộc giáo phận Hải Phòng vào định cư tại đây

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý