GIÁO XỨ PHƯỚC TÂN

GIÁO XỨ PHƯỚC TÂN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Phước Tân trước đây là vùng đồi núi được san lấp để làm ruộng rẫy. Giáo dân thoạt đầu là những gia đình Công Giá

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý