GIÁO XỨ PHƯỚC LÂM

GIÁO XỨ PHƯỚC LÂM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Năm 1958 có sáu gia đình ở Cù Mi đến phá rừng và làm nhà ở ven biển. Năm sau, có thêm một số gia đình ở Tân Phướ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.