GIÁO XỨ NGÃI GIAO

GIÁO XỨ NGÃI GIAO

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Vào những thập niên trước 1975, Ngãi Giao chỉ là khu rừng rậm, bao bọc bởi các sở cao su Bình Ba, Xà Bang. Những

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.