GIÁO XỨ MAI KHÔI

GIÁO XỨ MAI KHÔI

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Năm 1976, một số khá đông người dân Biên Hoà, Tam Hiệp, Hố Nai theo chính sách Kinh Tế Mới, đến vùng Cù Bị này đ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý