GIÁO XỨ LONG ĐIỀN

GIÁO XỨ LONG ĐIỀN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH  & PHÁT TRIỂN Từ năm 1664, Long Điền đã là vùng truyền giáo của các cha Thừa Sai Paris với tên gọi là Họ Thành, lấy tên của m

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý