GIÁO XỨ HẢI XUÂN

GIÁO XỨ HẢI XUÂN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Tháng 08 năm 1954, gần 1000 giáo dân thuộc các xứ Xâm Bồ, Mỹ Đông, Nam An, Đông Côn, Đông Tác, Thắng Yên, Khúc G

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý