GIÁO XỨ HẢI SƠN

GIÁO XỨ HẢI SƠN

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN & HÌNH THÀNH Năm 1969, khi nơi đây còn là rừng, một số giáo dân từ xứ Tân Việt (Sài Gòn) và xứ Long Hương đến khẩn hoang lập

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý