GIÁO XỨ HẢI AN

GIÁO XỨ HẢI AN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Năm 1970, khi làng Phế Bình II được thành lập nơi đây thì cũng có một nhà thờ nhỏ được xây dựng do nhu cầu của a

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý