GIÁO XỨ BÌNH CHÂU

GIÁO XỨ BÌNH CHÂU

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Bình Châu ngày xưa vốn được gọi là Cù Mi Hạ và có lịch sử cũng khá lâu đời. Vào những năm từ 1939 – 1942 có 14 g

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý