GIÁO XỨ SUỐI RAO

GIÁO XỨ SUỐI RAO

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Vào năm 1994, 360 dân cư Công Giáo tại đây được quy tụ thành cộng đoàn dưới sự hướng dẫn của cha Gioan.B Nguyễn

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.