GIÁO XỨ QUẢNG NGHỆ

GIÁO XỨ QUẢNG NGHỆ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Ngày 05.01.1972, khoảng 780 giáo dân gốc giáo phận Huế, đã đặt chân đến Núi Đất – Phước Tuy và được đưa đến điểm

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý