GIÁO XỨ PHƯỚC LỘC

GIÁO XỨ PHƯỚC LỘC

Năm 1955, cha cố Đaminh Trần Đình Cảnh quy tụ khoảng 40 gia đình Công Giáo gốc Nam Định, giáo phận Bùi Chu đến đây định cư lập nghiệp. Họ đa số là dân

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý