GIÁO XỨ NGỌC HÀ

GIÁO XỨ NGỌC HÀ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Năm 1972, cha Giuse Trần Mạnh Khoa thuộc dòng Đaminh đã cùng với 50 gia đình Công giáo đến đây khai hoang lập tr

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.