GIÁO XỨ LONG KIÊN

GIÁO XỨ LONG KIÊN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Năm 1954, Cha Vinhsơn Nguyễn Hòa Định đưa một số giáo dân giáo xứ Đồng Giá thuộc giáo phận Hải Phòng vào Nam và

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý