GIÁO XỨ LONG HƯƠNG

GIÁO XỨ LONG HƯƠNG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Vào năm 1955, cha Giuse Maria Hoàng Phúc Lộc đã quy tụ khoảng 300 giáo dân và làm nên cộng đoàn đầu tiên ở Long

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.