GIÁO XỨ DŨNG LẠC

GIÁO XỨ DŨNG LẠC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Được thành lập năm 1956 với tên gọi là Trung Đoàn, giáo dân phần lớn là gia đình binh sĩ, do Cha Phêrô Maria Dư

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý