GIÁO XỨ ĐỒNG TIẾN

GIÁO XỨ ĐỒNG TIẾN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Năm 1979, dân chúng từ nhiều miền đất nước, trong đó có khá đông người Công Giáo, di cư vào mảnh đất Cù Bị II, t

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý