GIÁO XỨ BÌNH BA

GIÁO XỨ BÌNH BA

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Từ năm 1911 đến năm 1915, Công ty Cao su Đông Dương tiến hành khai hoang rừng, trồng cao su và thành lập Đồn điề

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.