GIÁO XỨ BÃI DÂU

GIÁO XỨ BÃI DÂU

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN Giáo xứ Bãi Dâu hình thành từ năm 1926 khi gia đình ông bà Micae Nguyễn Hồng Ân xây dựng một ngôi nhà nguyện nhỏ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý