Giảng lễ thế nào cho hay?

Giảng lễ thế nào cho hay?

GIẢNG LỄ THẾ NÀO CHO HAY? *** WHĐ (21.3.2023) – “Chúng ta thường đọc Kinh thánh nhất, hoặc lắng nghe Lời Chúa nhiều nhất ở đâu?” Câu trả lời phải là n

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.