Mầu nhiệm Giáng Sinh và Sự Sống

Mầu nhiệm Giáng Sinh và Sự Sống

Mầu nhiệm Giáng Sinh và Sự Sống  *** “Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý