40 năm Familiaris Consortio

40 năm Familiaris Consortio

40 NĂM FAMILIARIS CONSORTIO WHĐ (20.01.2022) – Trong bài giảng Thánh Lễ tuyên thánh hai Đức Giáo hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II, Đức Giáo

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.