Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI WHĐ (13.9.2020) – Ngày lễ này có từ thế kỷ 12. Lễ được các đan sĩ Xitô và Servites[1] rao truyền đặc biệt, đến nỗi vào thế kỷ 14 và 1

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý