Lý tưởng sống cho cuộc đời

Lý tưởng sống cho cuộc đời

Lý tưởng sống cho cuộc đời Cái gì khi được sinh ra cũng có một giá trị nào đó. Ngay cả những thứ mà ta tưởng là chất thải, cũng có một công năng mà nh

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.