Đọc Kinh thánh với niềm tin

Đọc Kinh thánh với niềm tin

ĐỌC KINH THÁNH VỚI NIỀM TIN WHĐ (14.3.2023) – Rất nhiều bạn trẻ cho rằng Kinh Thánh không phải là những lời Thiên Chúa viết ra[1]. Họ cho rằng những d

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý