Tuyên bố của Toà Thánh về COP26

Tuyên bố của Toà Thánh về COP26

Tuyên bố của Toà Thánh về COP26 Tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26, trước các tham dự viên, phái đoàn Toà Thánh đã nói lên những quan tâm của Đ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý