Phúc trình của Caritas quốc tế

Phúc trình của Caritas quốc tế

Phúc trình của Caritas quốc tế RVA (20.7.2020) – Hôm 16/7/2020 vừa qua, Tổ chức Caritas quốc tế đã công bố phúc trình thường niên 2019, trong cuộc họp

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.