Gx. Láng Cát: Bế mạc Tháng Hoa 2023

Gx. Láng Cát: Bế mạc Tháng Hoa 2023

GX. LÁNG CÁT: BẾ MẠC THÁNG HOA 2023 *** Vào lúc 16g45 Chúa nhật, ngày 28.5.2023, cộng đoàn Giáo xứ Láng Cát, Hạt Long Hương đã long trọng cử hành giờ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý