CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP TRONG GIÁO HẠT VŨNG TÀU

CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP

TRONG GIÁO HẠT VŨNG TÀU

CHIỀU THỨ BẢY
Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
16g45Phước Thành
17g00Bãi Dâu, Thủy Giang, Nam Đồng
17g30Vũng Tàu, Tân Châu, Bến Đá, Hải Xuân, Trung Đồng
18g00Hải An, Nam Bình
SÁNG CHÚA NHẬT
Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
4g30Bến Đá, Nam Bình, Phước Thành, Trung Đồng
4g45Hải Đăng, Đông Xuyên, Hải Xuân, Nam Đồng, Sao Mai
5g00Tân Châu, Vũng Tàu, Thủy Giang
5g15Hải An
5g30Bãi Dâu
6g00Trung Đồng
6g30Hải Xuân, Phước Thành, Sao Mai
6g45Đông Xuyên
7g00Bến Đá, Hải An, Hải Đăng, Nam Bình, Nam Đồng, Tân Châu, Vũng Tàu, Thủy Giang
10g00Bãi Dâu
CHIỀU CHÚA NHẬT
Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
16g00Phước Thành
16g30Hải Đăng
16g45Nam Bình
17g00Đông Xuyên, Thủy Giang, Vũng Tàu, Nam Đồng
17g30Bến Đá, Hải Xuân, Tân Châu, Trung Đồng
17g45Sao Mai
18g00Hải An
19g00Vũng Tàu, Thuỷ Giang