CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP TRONG GIÁO HẠT LONG HƯƠNG

CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP

TRONG GIÁO HẠT LONG HƯƠNG

CHIỀU THỨ BẢY
Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g30 Lam Sơn, Phước Lộc, Ngọc Hà
17g00 Chu Hải, Phú Hà, Hải Sơn
17g15 Láng Cát
17g30 Thánh Gia
18g00 Long Hương, Kim Hải, Châu Pha, Xuân Hà, Xuân Ngọc, Thanh Phong, Song Vĩnh
SÁNG CHÚA NHẬT
Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
4g30 Long Hương, Chu Hải, Thánh Gia, Láng Cát, Lam Sơn, Phước Lộc, Ngọc Hà, Thanh Phong
4g45 Châu Pha, Kim Hải, Hải Sơn, Song Vĩnh
5g30 Xuân Ngọc
6g30 Chu Hải, Lam Sơn, Ngọc Hà
7g00 Long Hương, Kim Hải, Thánh Gia, Láng Cát, Hải Sơn, Phước Lộc, Song Vĩnh, Thanh Phong, Châu Pha, Xuân Hà, Sông Xoài
CHIỀU CHÚA NHẬT
Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g30 Lam Sơn, Phước Lộc, Ngọc Hà
17g00 Long Hương, Kim Hải, Hải Sơn, Chu Hải

Phú Hà, Xuân Hà

17g30 Thánh Gia
17g45 Láng Cát
18g00 Châu Pha, Xuân Ngọc, Thanh Phong, Song Vĩnh
18g30 Chu Hải
19g00 Lam Sơn, Phước Lộc