CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP TRONG GIÁO HẠT LONG HƯƠNG

CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP

TRONG GIÁO HẠT LONG HƯƠNG

CHIỀU THỨ BẢY
Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
16g30Lam Sơn, Phước Lộc, Ngọc Hà
17g00Chu Hải, Phú Hà, Hải Sơn
17g15Láng Cát
17g30Thánh Gia
18g00Long Hương, Kim Hải, Châu Pha, Xuân Hà, Xuân Ngọc, Thanh Phong, Song Vĩnh
SÁNG CHÚA NHẬT
Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
4g30Long Hương, Chu Hải, Thánh Gia, Láng Cát, Lam Sơn, Phước Lộc, Ngọc Hà, Thanh Phong
4g45Châu Pha, Kim Hải, Hải Sơn, Song Vĩnh
5g30Xuân Ngọc
6g30Chu Hải, Lam Sơn, Ngọc Hà
7g00Long Hương, Kim Hải, Thánh Gia, Láng Cát, Hải Sơn, Phước Lộc, Song Vĩnh, Thanh Phong, Châu Pha, Xuân Hà, Sông Xoài
CHIỀU CHÚA NHẬT
Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
16g30Lam Sơn, Phước Lộc, Ngọc Hà
17g00Long Hương, Kim Hải, Hải Sơn, Chu Hải

Phú Hà, Xuân Hà

17g30Thánh Gia
17g45Láng Cát
18g00Châu Pha, Xuân Ngọc, Thanh Phong, Song Vĩnh
18g30Chu Hải
19g00Lam Sơn, Phước Lộc