CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT CÁC GIÁO XỨ TRONG GIÁO HẠT BÀ RỊA

CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

CÁC GIÁO XỨ TRONG GIÁO HẠT BÀ RỊA

(Cập nhật: Tháng 12.2020)

CHIỀU THỨ BẢY

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
16g00Chánh Tòa
17g00Dũng Lạc, Phước Bình, Tân Phước
17g30Hải Lâm, Phước Hưng, Phước Tỉnh, Long Điền, Long Kiên
18g00Chánh Tòa, Long Tâm, Long Tân, Long Toàn, Phước Hải, Phước Lâm, Phước Tân, Thanh An, Thủ Lựu
18g30Đất Đỏ
19g00Long Hải

SÁNG CHÚA NHẬT

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
04g00Phước Bình
04g30Hải Lâm, Long Toàn, Phước Hưng, Phước Lâm, Phước Tỉnh, Tân Phước
05g00Chánh Tòa, Đất Đỏ, Phước Hải, Long Hải, Long Tâm, Thủ Lựu, Phước Tân, Thanh An
05g30Phước Bình
06g00Long Kiên, Long Tân
06g15Long Điền, Phước Tỉnh
06g30Hải Lâm, Phước Hưng, Phước Lâm
07g00Chánh Tòa, Dũng Lạc, Đất Đỏ, Long Tâm, Phước Tân, Long Hải, Tân Phước, Phước Hải, Thanh An

CHIỀU CHÚA NHẬT

Giờ lễGiáo xứ / Giáo họ
16g00Hải Lâm, Long Điền, Long Tâm, Long Toàn
17g00Chánh Tòa, Dũng Lạc, Đất Đỏ, Phước Hưng, Phước Lâm, Long Hải, Phước Bình
17g30Long Kiên, Phước Hải
18g00Hải Lâm, Phước Tân, Tân Phước, Thủ Lựu
18g30Long Toàn, Phước Hưng
19g00Chánh Tòa, Phước Lâm