CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP TRONG GIÁO HẠT BÀ RỊA

CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP

TRONG GIÁO HẠT BÀ RỊA

CHIỀU THỨ BẢY
Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g30 Phước Bình
17g00 Chánh Tòa, Dũng Lạc, Phước Lâm, Tân Phước
17g30 Phước Tỉnh, Long Điền, Long Kiên
18g00 Hải Lâm, Long Tâm, Long Toàn, Thanh An, Thủ Lựu
18g30 Đất Đỏ
19g00 Phước Tân, Long Hải
SÁNG CHÚA NHẬT
Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
4g00 Phước Bình
4g30 Hải Lâm, Long Toàn, Phước Tỉnh, Tân Phước
4g45 Long Tâm, Phước Lâm
5g00 Chánh Tòa, Đất Đỏ, Thủ Lựu, Long Hải
5g30 Phước Bình
6g00 Long Điền, Phước Lâm, Long Kiên
6g15 Phước Tỉnh
6g30 Hải Lâm
7g00 Chánh Tòa, Dũng Lạc, Long Tân, Phước Tân, Long Hải, Tân Phước, Phước Hải
CHIỀU CHÚA NHẬT
Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ
16g00 Long Điền, Long Toàn, Hải Lâm
16g15 Phước Lâm
16g30 Phước Bình,
17g00 Chánh Tòa, Dũng Lạc, Đất Đỏ, Long Hải, Phước Tỉnh, Phước Hải
17g15 Long Tâm
17g30 Long Kiên
17g45 Phước Lâm
18g00 Hải Lâm, Thủ Lựu, Tân Phước
19g00 Chánh Tòa, Phước Tân
19g15 Phước Lâm