Buổi hòa nhạc Giáng sinh tại Vatican

Buổi hòa nhạc Giáng sinh tại Vatican

Buổi hòa nhạc Giáng sinh tại Vatican Thứ bảy, ngày 15 tháng 12, tại Đại Thính đường Phaolô VI của Vatican buổi hòa nhạc Giáng sinh sẽ được tổ chức, sa

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý