Tin mừng, Phúc âm hay Tin lành?

Tin mừng, Phúc âm hay Tin lành?

TIN MỪNG, PHÚC ÂM HAY TIN LÀNH? WHĐ (17.04.2024) – Chúng ta đồng ý với nhau rằng Kinh Thánh là cuốn sách chứa đựng 73 cuốn sách nhỏ. Trong đó có hai p

Xem tin

Tin Mừng và sự tha thứ

Tin Mừng và sự tha thứ

TIN MỪNG VÀ SỰ THA THỨ WHĐ (25.02.2023) – Trong 5 khổ của bài ca “Dies irae” (Ngày giận dữ) mà sách lễ Rôma hát vào dịp lễ mồ, có đoạn nhắc nhớ

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý