Tình yêu muốn chúng ta làm gì lúc này?

Tình yêu muốn chúng ta làm gì lúc này?

TÌNH YÊU MUỐN CHÚNG TA LÀM GÌ LÚC NÀY? Vài năm trước, một đồng nghiệp của tôi bị thất vọng nặng nề đến phải sụp đổ. Tính khí và bản năng của cô thiên

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.