Tình khúc Mân Côi

Tình khúc Mân Côi

TÌNH KHÚC MÂN CÔI Ngân nga Tình Khúc Mân Côi Lời kinh thắm đượm trên môi hằng ngày Tình con dâng Mẹ hôm nay Ươm trong tình mến quyện bay lên trời Ma –

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý