Tìm Chúa trong Thánh Giuse

Tìm Chúa trong Thánh Giuse

TÌM CHÚA TRONG THÁNH GIUSE WGPQN (15.3.2023) – Thánh Giuse không gây chú ý về mình. Ngài lắng nghe và hành động, nêu gương cho người môn đệ phải như t

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý