Thương Cho Những Phận Đời

Thương Cho Những Phận Đời

THƯƠNG CHO NHỮNG PHẬN ĐỜI WGPCT (28.7.2021) – Sau 3 lần nạn Covid 19 xảy ra tại Việt Nam, hầu hết mọi sinh hoạt của xã hội và Giáo hội đều bị ản

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.