Thừa tác vụ Đọc sách

Thừa tác vụ Đọc sách

THỪA TÁC VỤ ĐỌC SÁCH Người Công giáo thường không được xem là những con người của lời Chúa, nghĩa là con người của Kinh thánh. Nhận xét này được xem l

Xem tin

Copyright © 2013 By Giáo Phận Bà Rịa, All rights reserved.

Phone Góp Ý